Andekontakter                      

  

 

Genom andekontakter kan du komma i förbindelse med nära och kära som gått över till andra sidan och med dina personliga guider och änglar som ledsagar dig genom ditt liv.

 

I andevärlden finns änglar och ljusgestalter som har till uppgift att vägleda, hjälpa och stötta dig genom ditt liv. Dessa änglar och ljusgestalter är högt upplysta själar. De har nått de högre sfärerna av visdom och därför kommer de inte att inkarnera till ett mänskligt jordeliv flera gånger. Dessa änglar och ljusgestalter har till uppgift att ledsaga och hjälpa de människor som finns nu på jorden. Änglarna och ljusgestalterna arbetar i grupper och varje människa ingår i en själsgrupp som leds genom andevärlden.

Genom våra mediala vägledare kan du få ta emot budskap och råd från dina personliga änglar och ljusgestalter som kan vara dig till hjälp i ditt fortsatta liv.


 

 

När vi lämnar vår fysiska kropp genom det vi kallar döden, går vi över till andevärlden. Genom ett tränat medium kan du få kontakt med anhöriga och vänner som nu finns på andra sidan. Medierna jobbar var och en på sitt sätt och de kan alla genom sina olika förmågor förmedla budskap till dig. Det kan vara i form av goda råd, kärleksfull vägledning och ibland vill våra anhöriga komma igenom bara för att visa att de har det bra och för att tala om att det finns ett liv efter detta.

 

De som finns på andra sidan vill förmedla en djup kärlek och en hög visdom till människorna som nu finns på jorden. De vill ledsaga människorna till framåtskridande genom kärlek, förståelse och ödmjukhet.

 

Medium arbetar alla på olika sätt genom de speciella förmågor som var och en har utvecklat. Ett medium kan dels förmedla budskap från andevärlden genom änglar, ljusgetsalter och anhöriga som finns på andra sidan. Genom sina mediala förmågor kan en vägledare även läsa av och ge hjälpsamma råd kring din nuvarande livssituation. Du kan också få vägledning inför framtiden kring frågor som du själv går och funderar på.

 

Ett mediums uppgift är att med största ödmjukhet förmedla budskap från andevärlden samt vägleda med respekt och omtanke, så att det skänker glädje och framåtskridande för dig som frågeställare.

 

Ett medium kommunicerar med andevärlden genom sina olika sinnen och genom en intuitiv förståelse för de sublima energier som genomströmmar vår fysiska verklighet. Varje vägledare arbetar genom sin unika förmåga, och en del begreppsförklaringar kan vara intressanta att känna till

 

Klärvoajans/ Clairvoyants

Betyder klarsyn dvs. en person som ser andevärlden genom vanligt seende eller inre bilder

 

Kläraudiens/ Clairaudiance

En person som hör andevärlden genom de yttre öronen eller som en tankehörsel.

 

Transmedium

Är en person som under trans/ djupavslappning lånar ut sin kropp till en ande. Anden talar med sin röst genom mediumet. Ofta minns mediumet inget av vad som hänt under transen.

Skrivet av Lohla De Bie

INDEX