Tidigare liv

 

Vi lever alla flera olika liv för att genom våra olika inkarnationer samla de erfarenheter vi behöver för att bli högt upplysta själar. Erfarenheterna som vi behöver tillgodogöra oss på jorden kan vi inte få som kroppslösa själar i andevärlden. Vi måste inkarnera till jorden i en fysisk kropp för att lära oss genom att uppleva.

Det är genom de jordiska upplevelserna som vi i våra själar växer och som vi får de insikter och den upplysning vi behöver.

 

Genom att känna till skeenden och händelser i tidigare liv kan vi få insikt och förståelse för våra reaktioner, känslor och beteendemönster som begränsar oss. Vi får då möjlighet att lösgöra oss från de eventuella trauman som händelser i tidigare liv orsakat oss och möjligheter till insikt i vad vårt nuvarande liv kan erbjuda.

 

Vi inkarnerar i våra fysiska kroppar för att lösa karman, både goda och mindre goda karman sedan tidigare och för att införskaffa nya erfarenheter. Varje nytt liv innebär nya möjligheter som är unika för varje inkarnation. När vi fått insikt i hur våra tidigare liv på jorden gestaltat sig är det lättare att förstå den djupare mening som vårt nuvarande liv innebär. Vi har alla inkarnerat för att uppleva något eller några speciella händelser. Vi skall möta andra själar med vilka vi ska dela nya erfarenheter. Vi skall uppleva känslor av glädje, sorg, tacksamhet och mycket mera.

 

Genom insikten i vad som var dina glädjeämnen och sorger i dina tidigare liv kan du lättare förstå vad du skall arbeta vidare med i detta liv. Vilka erfarenheter du fått som du kan vara stolt över att du tillgodogjort dig och hur du nu kan bygga vidare på dessa i det liv som du nu lever.

 

 

Skrivet av Lohla De Bie

INDEX