NUMEROLOGI

En kortfattad beskrivning

 

Numerologin är en slags metod, att med hjälp av olika siffror analysera människan, hennes resurser och kvalitéer och hur hon bäst kan ta tillvara dessa.

Man kan kalla det en slags psykologisk siffertolkning där varje siffra har olika betydelser. Och siffrorna är dina egna födelsesiffror men också alla dina namn där varje bokstav representerar en siffra.

Det kanske kan låta märkligt, men siffrorna representerar olika vibrationer och svängningstal som relaterar direkt till bokstäverna i det namn barnet får och till dess födelsedatum.

 

Vi har lärt oss att allt är energi och energi kan inte förstöras bara omvandlas. Energi, som är alltings ursprung, är samma kraft förvandlad gång på gång men på olika vis.

Den innefattar lagen om orsak och verkan, som både numerologin och astrologin kallar för KARMA = summan av en själs olika jordeliv, som blir förutsättningen för nästa jordeliv.

 

Numerologin precis som astrologin säger inte att sådan här ÄR du. Den berättar om dina förutsättningar och kanske omedvetna resurser. Kanske är det också vissa sidor hos dig som du behöver jobba med för att fortsätta att utvecklas som människa.

 

Den västerländska versionen av numerologin som vetenskap går tillbaka till den legendariske grekiske matematikern och filosofen Pytagoras, som levde 600 före Kristus. Han ansåg att om man med matematiska tal kan räkna ut jordens och universums stora cykler så borde man även kunna räkna ut människans.

 

Man räknar med att människans liv går i NIOÅRS- CYKLER. Alltså man räknar från ETT till NIO. Varje siffra=år har sin egen innebörd och betydelse.

År FEM tex. skiljer sig mycket från år SJU.

Den första regeln, när det gäller hur man kommer fram till en viss siffra, är att man adderar -plussar till minsta tal. Jag ska ta ett exempel.

Om du vill ta reda på din LIVSSIFFRA, som också brukar kallas för JORDSIFFRA eller KARMASIFFRA gör du på följande vis.

Om du är född den 2/ 9 1967 så räknar du så här:

2+9+1+9+6+7 = 34= 3+4=7 Alltså är din livssiffra SJU.

Om du räknar ut siffrorna på ditt namn gör du på samma vis. Du lägger ihop till minsta siffra. Räknar du på ditt namn, så ska du lägga ihop VOKALERNA(  a o u å e i y ä ö) för sig och KONSONANTERNA( b c d f g h j k l m n p q r s t v w x z ) för sig. Vokalerna kan man kalla för DEN INRE LIVSLINJEN och den beskriver dina innersta tankar och önskningar. Konsonanterna, som representerar DEN YTTRE LIVSLINJEN, betyder hur din personliga framtoning uppfattas av andra människor.

Men det finns tre undantag. Om din sammanräkning slutar med ELVA, TJUGOTVÅ eller TRETTIOTRE så ska du inte lägga ihop. Just dom sifferkombinationerna har en särskild betydelse. ( Alltså 11 blir inte 2, 22 blir inte fyra och 33 blir inte 6. )

 

Jag kan här ge dig hjälp med sifferkoderna, men för att veta mer om deras betydelse måste du själv gå vidare och lära dig mer. Det är nämligen inte bara den enskiljda siffran i sig, som betyder någonting, utan också kombinationen av siffror.

Du kan gå in i en välsorterad bokhandel eller ett bibliotek och fråga om en numerologibok. Lättast är dock om du söker på nätet efter sidor som berättar djupare om numerologi.

Bokstävernas individuella siffervärde är som följer:

1:  A  J  S  Ä

2:  B  K  T  Ö

3:  C  L  U

4:  D  M  V

5:  E  N  W

6:  F  O  X

7:  G  P  Y

8:  H  Q  Z

9:  I  R  Å 

 

När du så småningom efter egna studier lär dig tolka siffrornas betydelser så kom ihåg att det finns inga ” bra ” eller ” dåliga siffror ” , bara olika förutsättningar.

Det här kanske verkar för många  bara som ”flum” eller ” hockuspockus”, men jag lovar dig, den dagen du sätter dig in i siffrornas djupare betydelse och sammanhang kommer du att få många fantastiska upplevelser. Jag har själv studerat och arbetat med numerologi i snart femton år. Och jag blir alltid lika förundrad varje gång det stämmer. Och det gör det nästan alltid.

Jag önskar er ett varmt lycka till.

 

Amanda.

 

INDEX