Tarot- vägen till inre visdom

 

Så fungerar tarot

Att få en vägledning med hjälp av tarotkort kan första gången ställa många frågor på sin spets. Hur visste korten att jag var uppsagd på jobbet? Hur kom min ekonomi in, inuti korten och hur kunde ”hon” veta att jag ska gå på barndop i nästa månad? Frågorna kan bli många och så här fungerar det.

 

Själva Tarotkorten är ett verktyg för att nå den kunskap som redan finns. Alla professionella vägledare har genom träning och åter träning utvecklat och förfinat sin förmåga att förstå de subtilare energier som inte syns för blotta ögat. Man kan likna detta vid att vi alla hör samman genom fina trådar som är förbundna och styrs genom andevärlden och Guds naturlagar.

När vi använder tarotkorten som redskap så tolkar vi ut det vi redan vet, men får hjälp på vägen genom att istället för att använda talspråket och våra fem vanliga sinnen tar vi det långt mer djupgående bildspråket till hjälp.

Tarotkortens bilder är arketyper. Ordet arketyp kommer ifrån psykoanalytikern Carl-Gustav Jung som menade att arketyper är bilder som kan förstås av alla oavsett religiösa eller kulturella skillnader.

 

Tarotkortens bilder är arketyper för olika delar av en människas personlighet. Både de som människan redan hanterar och de som de är i färd med att utveckla.

Kortsymboliken visar på aspekter som alla människor har inom sig, och visas genom arketyper i korten så som Kejsaren, Narren, Översteprästen, Djävulen, Kärleken, Eremiten och många fler.

Genom en Tarottolkning får vi reda på vilka aspekter inom oss som vi hanterar på ett värdefullt sätt. Vi kan även på ett unikt sätt för klarhet i vilka delar som vi kanske undertrycker eller färdigheter som vi helt enkelt inte uppfattat att vi verkligen förfogar över.

 

Tarot är ett enastående verktyg för att nå de djupare insikter och talanger som finns inom varje människa.

 

Hur länge människor använt Tarotkort vet vi idag inget om. Det första kända beviset för tarotkortens existens i Europa härstammar från Franska hovet där Kungen Charles VI fick en handmålad lek 1392. På Bibliothèque Nationale finns en tarotlek delvis bevarad från 1500-talet. Men det finns gott om fantasifulla berättelser om varifrån det allra första ursprungliga korten föddes, och i dessa gåtfulla berättelser nämns bland annat Egyptiska präster, den sjunkna kontinenten Atlantis och det än mer avlägsna Lemurien.

 

Skrivet av Lohla De Bie

INDEX